Aktualności

Dobry Start 300 dla ucznia (2018-06-20)

Wnioski o wyprawkę szkolną DOBRY START będą przyjmowane w MGOPS w Kcyni od 01 sierpnia 2018 r.

Stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych (2018-06-19)

Burmistrz Kcyni prowadzi stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych.

Nabór na opiekuna prawnego (2018-03-23)

Burmistrz Kcyni i Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni prowadzą nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

 

Zaproszenie na spotkanie dot. możliwości wsparcia w ramach EFS (2018-01-17)

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dot. możliwości uzyskania dotacji na działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu nakielskiego.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. (2018-01-11)

Zachęcamy do zapoznania się z planem postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić MGOPS w Kcyni w 2018 r.

Akcja skierowana na potrzeby najuboższych rodzin z dziećmi (2017-12-20)

Zespół asystentów przygotował paczki świąteczne dla najuboższych rodzin.

Nabór do projektu pn. Od szkolenia do zatrudnienia - YEI (2017-10-16)

Młodzieżowe Centrum Karier w Nakle nad Notecią prowadzi nabór do niniejszego projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa młodzieży w wieku od 18 do 24 lat.

Giełda Pracy z Randstad Polska Sp. z o.o. (2017-06-23)

Oferta zatrudnienia w międzynarodowej firmie zajmującej się produkcją części z tworzyw sztucznych oraz podzespołów elektrotechnicznych.

Pilotażowy Program pn. Praca - Integracja (2017-06-21)

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Informacja o zasadach weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych (2017-04-21)

18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu uwzględnienie wskazówek zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r.

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok (2017-04-21)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych.

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (2017-03-27)

Program jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

Turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacji 2017 (2017-03-21)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji 2017 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będą mogły skorzystać dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzone w latach 2002-2010.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. (2017-01-24)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Komunikat o kampanii pn. Bezpieczny i Aktywny Senior zainaugurowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017-01-20)

Celem kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych.

Informacja dotycząca nowego wzoru faktur, rachunków i not księgowych (2017-01-09)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r., w związku z centralizacją podatku VAT - faktury, rachunki i noty księgowe wystawiane były wg konkretnego wzoru.

Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci na okres od 02.01.2017 r. do 22.06.2017 r. (2016-11-24)

W ramach wieloletniego programu pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w przedszkolu/szkole.

Kampania społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina (2016-11-02)

Informacja o podstawowych prawach pacjenta i możliwości uzyskania pomoc Rzecznika Praw Pacjenta jako centralnego organu rządowego, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw obywateli korzystających z polskiej służby zdrowia.

W przyszłym roku (2017) rozpoczyna działalność Dom Dzienny Senior - WIGOR z siedzibą w Szubinie (2016-09-30)

Osoby zainteresowane skierowaniem do Domu Dziennego Senior - WIGOR w Szubinie, prosimy o kontaktowanie się z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, pod nrumerem telefonu 52 325 17 20, w terminie do 18 października 2016 roku.

Rekrutacja do projektu pn. Obudź swój potencjał - YEI w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2016-08-08)

Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży.

Informacja 500+ (2016-04-04)

Informacja 500+

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW „500+” (2016-03-25)

 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW „500+”

Wnioski 500+ (2016-03-09)

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni można już pobierać druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+).

 

Informacja na temat realizacji programu „Rodzina 500+” (2016-03-04)

 Informacja na temat realizacji programu „Rodzina 500+” w gminie Kcynia na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Bank Ofert dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy (2016-01-26)

Podstawowe informacje dotyczące Banku Ofert prowadzonego przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Judym" prosi o pomoc (2016-01-26)

Dnia 03 stycznia 2016 r. na terenie ośrodka w Kołaczkowie miał miejsce pożar pomieszczeń warsztatowych, w czasie którego uległy zniszczeniu zaplecze techniczne wraz ze zgromadzonymi w nim narzędziami oraz znajdującymi się wewnątrz pojazdami. W wyniku pożaru uszkodzeniu uległa również konstrukcja budynku. Działalność ośrodka opiera się głównie na darach i pomocy Ludzi Dobrej Woli oraz Przedsiębiorstw. Dzisiaj ta pomoc jest bardzo potrzebna.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni (2016-01-15)

Od początku 2016 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni mieszkańcy Gminy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja dotycząca funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w dniu 24 grudnia 2015 r. (2015-12-18)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 3 sierpnia 2015 r., dzień 24 grudnia 2015 r. (czwartek), został ustalony dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023 (2015-10-19)

Zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz mieszkańców gminy Kcynia do udziału w konsultacjach odbywających się od dnia 19 października 2015 r. do dnia 28 października 2015 roku. Zaplanowane konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu Strategii oraz zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

Praca dla mieszkańców gminy (2015-10-15)

26 października 2015r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Kcyni odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Polinova Polska Sp. z o.o. z Wągrowca w sprawie zatrudnienia kobiet i mężczyzn z terenu naszej gminy.

Praca dla mieszkańców gminy Kcynia!!! (2015-09-08)

17 września 2015 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Kcyni odbędzie się spotkanie z przedstawicielami pracodawcy z Bydgoszczy w sprawie zatrudnienia 40-50 kobiet i mężczyzn oraz elektryków-automatyków.

Znaleziono klucze!!! (2015-09-02)

Rankiem 02 września 2015 r. znaleziono klucze przy jednej z ulic miasta Kcynia.

Informacja (2015-08-10)

Informacja dotycząca niefunkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w dniu 14 sierpnia 2015 r.

Ankieta diagnostyczna do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021 (2015-05-13)

Zapraszamy do wypełnienia ankiety diagnostycznej do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021.

Komunikat dotyczący stypendium szkolnego (2015-03-02)

Informacja dotycząca terminu składania faktur i rachunków poświadczających poniesione koszty na dziecko w okresie styczeń i luty 2015 r.

Komunikat dotyczący wydawania żywności (2015-02-25)

Podstawowe informacje o warunkach , dacie i miejscu wydawania żywności dla osób uprawnionych.

Na Znak Solidarności z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Makowie (2014-12-18)

Komunikat solidarności w żałobie i wyrazy współczucia osobom najbliższym ofiar.

Karta Dużej Rodziny (2014-06-10)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni informuje, że 16 czerwca 2014 roku wchodzi w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r., poz. 755), na podstawie którego będzie wydawana KARTA DUŻEJ RODZINY.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych na 2014 r. (2013-12-18)

Konsultacje społeczne projektu systemowego przewidzianego do realizacji w 2014 r.