Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia przysługują , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzory wniosków znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania , sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. Nr 2015, poz. 2229 ze zm.)

Poniższy plik zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z niezbędnymi zaświadczeniami i oświadczeniami.

Wniosek o świadczenie alimentacyjne (88 kB doc)

Załączniki do wniosku (2398 KB pdf)

Wytworzył: Dariusz Gozdek (07 sierpnia 2014)
Opublikował: Dariusz Gozdek (13 sierpnia 2014 13:20:38)

Ostatnia zmiana: () - zobacz rejestr zmian