Instrukcja obsługi

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest rówież możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP

Podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 4 części:

 • nagłówka,
 • menu przedmiotowego,
 • obszaru treści
 • stopki

Wygląd i zawartość nagłówka oraz podstawowe pozycje menu przedmiotowego pozostają niezmienne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość obszaru treści oraz pozycje dodatkowe w menu przedmiotowym ulegają zmianie w zależności od wyboru danego działu z nagłówka lub menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści.

ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA

 • logo Biuletynu (znak graficzny) - które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • logo Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - które po aktywacji przenosi na stronę głółną niniejszego biuletynu
 • menu dodatkowe prowadzące do wybranych dokumentów biuletynu
 • wyszukiwarka - pozwala na wyszukanie informacji wg wybranych słów kluczowych. Po wprowadzeniu wyszukiwanego słowa lub frazy i naciśnięciu klawisza enter lub przycisku "szukaj" zostanie zaprezentowana lista dokumentów zawierających poszukiwany ciąg znaków w kolejności od najtrafniejszych wyników
 • ścieżka - prezentuje umiejscowienie aktualnie oglądanego dokumentu


MENU PRZEDMIOTOWE

to wykaz dokumentów i kategorii tematycznych grupujących dokumenty o wspólnej tematyce. Wykaz jest zbiorem linków w związku z czym pozwala na bezpośredni dostęp do dokumentów (stron) niniejszego biuletynu.

OBSZAR TREŚCI

Zawiera wyróżniony tytuł oraz treść wybranego dokumentu.

META DANE

Każda informacja publiczna, opublikowana w naszym BIP posiada określone:

 • tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 • tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
 • oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
 • dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany, lub oznaczenie, że informacja nie była zmieniana od czasu udostępnienia
 • rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP,

ZAŁĄCZNIKI W BIP

Część informacji w biuletynie udostepniona jest w postaci załącznika - pliku, którego typ oraz rozmiar są określone w nawiasie po tytule pliku.

INFORMACJE NIEJAWNE W BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

Wytworzył: Agnieszka Witkowska (18 listopada 2013, 14:52:07)
Opublikował: Katarzyna Kalka (9 sierpnia 2013)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Witkowska (26 listopada 2013, 12:39:22) - zobacz rejestr zmian