Przetargi

przedmiot zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia:usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.)
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.1.2017
wartość:Powyżej 30000 euro
termin składania ofert:do dnia 15 grudnia 2017 r., do godziny 12:00
wynik postępowania:wybrano ofertę Krzysztof Lewandowski "Mała Gastronomia" Lewandowski, ul. Jana Brzechwy 2A/6, 85-792 Bydgoszcz
przedmiot zamówienia:Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.2.2017
wartość:Powyżej 30000 euro
termin składania ofert:do dnia 8 grudnia 2017 r., do godziny 12:00
wynik postępowania:wybrano ofertę Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa 15, 89-240 Kcynia
przedmiot zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia:usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. ze zm.)
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.1.2016
wartość:powyżej 30000 euro
termin składania ofert:do dnia 20 grudnia 2016 r., do godziny 12:00
wynik postępowania:wybrano ofertę Grzegorz Lewandowski "Mała Gastronomia" Lewandowski ul. Jana Brzechwy 2A/6, 85-792 Bydgoszcz
przedmiot zamówienia:Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.2.2016
wartość:powyżej 30000 euro
termin składania ofert:do dnia 21 grudnia 2016 r., do godziny 12:00
wynik postępowania:wybrano ofertę Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa 15, 89-240 Kcynia
przedmiot zamówienia:Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MGOPS w Kcyni
tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.2.2015
wartość:powyżej 30000 euro
termin składania ofert:18 grudnia 2015 r. do godziny 10:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa15, 89-240 Kcynia
przedmiot zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia:postępowanie dotyczy usługi o charakterze niepriorytetowym wg zasad określonych w art. 5a ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.)
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.1.2015
wartość:powyżej 30000 euro
termin składania ofert:18 grudnia 2015 r. do godziny 10:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę PH Rarytas Iwona Pater i Mirosław Pater Sp.j., ul. Wyrzyska 6, 89-110 Sadki
przedmiot zamówienia:DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MGOPS W KCYNI
tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.8.2014
wartość:powyżej 30000 euro
termin składania ofert:10.12.2014 godzina 10:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kcyni, ul. Dworcowa 15, 89-240 Kcynia
przedmiot zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia:postępowanie dotyczy usługi o charakterze niepriorytetowym wg zasad określonych w art. 5a ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.7.2014
wartość:powyżej 30000 euro
termin składania ofert:09 grudnia 2014 r. do godz. 10:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę PH Rarytas Iwona Pater i Mirosław Pater Sp.j., ul. Wyrzyska 6, 89-110 Sadki
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego ,,Teraz WY!- program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia"
tryb zamówienia:tryb regulaminowy otwarty
zamawiający:Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.2.5.2014
wartość:poniżej 30.000 euro
termin składania ofert:30 lipca 2014 do godz. 10.00
wynik postępowania:Wybrano ofertę - część I: M-Drift Łukasz Szymańczak, Grocholin 35c/10, 89-240 Kcynia, cz. 2 i cz. 9- Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią. Szczegóły dotyczące dalszego wyboru ofert obejmujących części 3-8 i części 10-15 dostępne w załączniku.
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego „Teraz WY! – program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia”
tryb zamówienia:tryb regulaminowy otwarty
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.2.4.2014
wartość:poniżej 30.000 euro
termin składania ofert:23 maja 2014 r. do godziny 12:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę: RE AKTI PPHU Dorota Garsztka, ul. Barycka 21, 86-005 Białe Błota
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań psychospołecznych w celu podniesienia umiejętności wychowawczych i prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich w ramach projektu systemowego „Teraz WY! – program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia”
tryb zamówienia:zapytanie ofertowe
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.2.3.2014
wartość:poniżej 14.000 euro
termin składania ofert:07 kwietnia 2014 r. do godziny 11:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę: Placówka Szkoleniowa ,,SUKCES", ul. Bracka 3, 86-005 Białe Błota
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów poprawy wizerunku w ramach projektu systemowego „Teraz WY! – program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia”
tryb zamówienia:zapytanie ofertowe
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.2.2.2014
wartość:poniżej 14.000 euro
termin składania ofert:6 marca 2014 r. do godziny 11:15
wynik postępowania:Wybrano ofertę: RE AKTI PPHU Dorota Garsztka z siedzibą przy ul. Baryckiej 11, 86-005 Białe Błota
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego „Teraz WY! – program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
tryb zamówienia:zapytanie ofertowe
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.2.1.2014
wartość:poniżej 14.000 euro
termin składania ofert:17 luty 2014 r. do godziny 10:00
wynik postępowania:zapytanie rozstrzygnięte
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych
tryb zamówienia:zapytanie ofertowe
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.2.1.2013
wartość:ponizej 14.000 euro
termin składania ofert:11 marca 2013 do godziny 13:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę: Placówka Szkoleniowa ,,SUKCES", ul. Bracka 3, 86-005 Białe Błota
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów poprawy wizerunku
tryb zamówienia:Zapytanie ofertowe
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.2.2.2013
wartość:poniżej 14.000 euro
termin składania ofert:17 kwietnia 2013 do godziny 13:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę: Centrum Szkolenia i Promocji KREATOR, ul. Chmielniki 2b/12, 86-100 Świecie
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego "Teraz WY! – program aktywizacji zawodowej w gminie Kcynia"
tryb zamówienia:zapytanie ofertowe
zamawiający:Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
nr sprawy:MGOPS.271.2.3.2013
wartość:poniżej 14.000 euro
termin składania ofert:21 maja 2013 13:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę: RE AKTI PPHU Dorota Garsztka z siedzibą przy ul. Baryckiej 11, 86-005 Białe Błota
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań psychospołecznych dla uczestników w ramach projektu "Teraz WY!- program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia"
tryb zamówienia:zapytanie ofertowe
zamawiający:Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
nr sprawy:MGOPS.271.2.4.2013
wartość:poniżej 14.000 euro
termin składania ofert:20 czerwca 2013 13:00
wynik postępowania:wybrano ofertę : PPHU Dorota Garsztka ul. Barycka 21 86-005 Białe Błota
przedmiot zamówienia:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego "Teraz WY!- program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia"
tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.5.2013
wartość:powyżej 14000 euro
termin składania ofert:7 sierpnia 2013 09:00
wynik postępowania:W zakresie cz. 6 została wybrana oferta : Polskiego Związku Motorowego Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp.z.o.o., ul. Gnieżnieńska 8, 88-400 Żnin. Wynik przetargu z dnia 17.09.2013 r. cz. 1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.7, cz.8, cz.9, cz.10, cz.11, cz.12, cz.13, cz.14.do pobrania poniżej
przedmiot zamówienia:Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.7.2013
wartość:powyżej 14000 euro
termin składania ofert:26 listopada 2013 09:00
wynik postępowania:przetarg rozstrzygnięty
przedmiot zamówienia:Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia
tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.8.2012
wartość:
termin składania ofert:30 listopada 2012 09:00
wynik postępowania:Wybrano ofertę: P.H. Rarytas Iwona Pater i Mirosław Pater sp.j., ul.Wyrzyska 6 ; 89-110 Sadki . Szczegóły w pliku do pobrania poniżej
przedmiot zamówienia:Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.9.2012
wartość:
termin składania ofert:30 listopada 2012 10:00
wynik postępowania:wybrano ofertę: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 15; 89-240 Kcynia- szczegóły w pliku do pobrania poniżej
przedmiot zamówienia:Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
tryb zamówienia:1
zamawiający:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni
nr sprawy:MGOPS.271.1.8.2013
wartość:powyżej 14000 euro
termin składania ofert:26 listopada 2013 10:00
wynik postępowania:2