Wniosek do GKPiRPA w Kcyni o dofinansowanie zadania z zakresu profilaktyki uzależnień

Zarządzenie Nr 171.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 5 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 133.2015 r. Burmistrza Kcyni z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni wprowadza wzór wniosku do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni o dofinansowanie zadania dotyczącego profilaktyki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Wniosek do pobrania:

Wniosek do GKPIRPA w Kcyni o dofinansowanie zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (1265 KB pdf)

Wytworzył: Dariusz Gozdek (20 maja 2016)
Opublikował: Dariusz Gozdek (20.05.2016, 12:29:10)

Ostatnia zmiana: () - zobacz rejestr zmian