Zarządzenia

Zarządzenie nr 7/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 8 lutego 2017

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Zarządzenie nr 6/2016 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2016

w sprawie wprowadzenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych

Zarządzenie nr 3/2016 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 16 czerwca 2016

w sprawie powierzenia p. Iwonie Krakowiak - inspektorowi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej niektórych obowiązków w zakresie rachunkowości

Zarządzenie nr 11/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 16 listopada 2015

w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży

Zarządzenie nr 10/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 9 listopada 2015

w sprawie wprowadzenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Zarządzenie nr 6/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2015

zmieniające zarządzenie nr 4/2014 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Zarządzenie nr 1/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 15 stycznia 2015

w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.

Zarządzenie nr 7/2014 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 23 kwietnia 2014

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014 r. i 20 czerwca 2014 r. dniami wolnymi od pracy za dzień 3 maja 2014 r. dla części pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Zarządzenie nr 5/2014 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 3 kwietnia 2014

w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży

Zarządzenie nr 8/2013 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 12 listopada 2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
"Oferta na dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni"

Zarządzenie nr 7/2013 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 12 listopada 2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego "Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia", a także powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań

Zarządzenie nr 2/2013 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 30 lipca 2013

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu systemowego dla uczestników projektu "Teraz Wy! - program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia" oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań.

Zarządzenie nr 24/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 19 listopada 2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego "Oferta na dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni"

Zarządzenie nr 23/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 19 listopada 2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego "Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Kcynia", a także powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań

Zarządzenie nr 22/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 19 września 2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Zarządzenie nr 21/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 13 września 2012

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu systemowego dla uczestników projektu "Teraz WY! - program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia" oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań

Zarządzenie nr 20/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 13 września 2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego "Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni", a także powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań.

Zarządzenie nr 19/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 21 sierpnia 2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego "Dostarczanie ciepłych posiłków dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów na terenie wiejskim Gminy Kcynia oraz ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zespołu Szkół Specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych w Kcyni", a także powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań.

Zarządzenie nr 18/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 21 sierpnia 2012

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego "Teraz WY! - program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia" realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań
 

Zarządzenie nr 17/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 10 lipca 2012

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego dla uczestników projektu "Teraz WY! - program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia" oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań

Zarządzenie nr 10/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 15 maja 2012

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni

Zarządzenie nr 8/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2012

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu systemowego dla uczestników projektu "Teraz WY! - program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia" oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań.
 

Zarządzenie nr 7/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 17 kwietnia 2012

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu systemowego dla uczestników projektu "Teraz WY! - program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia" oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań.

Zarządzenie nr 5/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 30 marca 2012

w sprawie wprowadzenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Zarządzenie nr 2/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 22 lutego 2012

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy